مرجع آموزش های تخصصی و برتر، آموزش حرفه ای ، آموزش حرفه ای

پیشینه تحقیق رشته برق

پیشینه تحقیق و مرور ادبیات رشته برق (کنترل، مخابرات، قدرت، الکترونیک) مناسب برای فصل دوم پایان نامه برق و استفاده در سمینار کارشناسی ارشد

نمایش محصولات این دسته
مرجع آموزش های تخصصی و برتر، آموزش حرفه ای ، آموزش حرفه ای

پیشینه تحقیق رشته کامپیوتر

پیشینه تحقیق و مرور ادبیات رشته کامپیوتر (هوش مصنوعی، نرم افزار، معماری کامپیوتر و شبکه) مناسب برای فصل دوم پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد

نمایش محصولات این دسته
مرجع آموزش های تخصصی و برتر، آموزش حرفه ای ، آموزش حرفه ای

پیشینه تحقیق رشته صنایع

پیشینه تحقیق و مرور ادبیات رشته صنایع مناسب برای فصل دوم پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد

نمایش محصولات این دسته