مرجع آموزش های تخصصی و برتر، آموزش حرفه ای ، آموزش حرفه ای

فیلم های آموزشی الگوریتم ها

فیلم های آموزشی الگوریتم های خاص بهینه سازی ها (الگوریتمهای تکاملی و فرا ابتکاری) یادگیری ماشین و شبکه های عصبی الگوریتم های یادگیری تقویتی

نمایش محصولات این دسته
مرجع آموزش های تخصصی و برتر، آموزش حرفه ای ، آموزش حرفه ای

آموزش برنامه نویسی متلب

آموزش برنامه نویسی متلب مناسب رشته های برق و کامپیوتر

نمایش محصولات این دسته
مرجع آموزش های تخصصی و برتر، آموزش حرفه ای ، آموزش حرفه ای

آموزش برنامه نویسی پایتون

فیلم های آموزشی برنامه نویسی به زبان پایتون

نمایش محصولات این دسته