مرجع آموزش های تخصصی و برتر، آموزش حرفه ای ، آموزش حرفه ای

پروپوزال رشته برق

پروپوزال های آماده رشته برق (الکترونیک، قدرت، کنترل، مخابرات)

نمایش محصولات این دسته
مرجع آموزش های تخصصی و برتر، آموزش حرفه ای ، آموزش حرفه ای

پروپوزال رشته کامپیوتر

پروپوزال آماده رشته کامپیوتر (هوش مصنوعی، نرم افزار، معماری کامپیوتر، شبکه، فناوری اطلاعات)

نمایش محصولات این دسته
مرجع آموزش های تخصصی و برتر، آموزش حرفه ای ، آموزش حرفه ای

پروپوزال رشته صنایع

پروپوزال آماده برای رشته صنایع

نمایش محصولات این دسته