این پروژه فقط و فقط در همین سایت موجود است و توسط برنامه نویس های ایزی سل تهیه شده است. درصورتی که سوال تخصصی از پروژه داشته باشید میتوانید تماس بگیرید *** ***


پروپوزال ارشد کامپیوتر پروپوزال ارشد کامپیوتر  
15000
تومان

پروپوزال ارشد کامپیوتر - قانون کاوی عملیات با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO)


پروپوزال کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر

عنوان:

 قانون کاوی عملیات با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات (PSO)

 Action rule mining using particle swarm optimization (PSO) Algorithm

یک فایل word شامل:

پرسش اصلی تحقیق

بیان مسئله

پیشینه تحقیق

اهداف و فرضیات تحقیق

روش تحقیق

نوآوری تحقیق

مراجع و زمان بندی

دقت شود این پروپوزال قبلاً تصویب شده است و نمیتوانید عیناً از این پروپوزال برای پایان نامه خود استفاده کنید. این فایل صرفاً آموزشی است و درنهایت میتوانید برای پروژه های مشابه از بیان مسئله و پیشینه تحقیق آن استفاده کنید.