این پروژه فقط و فقط در همین سایت موجود است و توسط برنامه نویس های ایزی سل تهیه شده است. درصورتی که سوال تخصصی از پروژه داشته باشید میتوانید تماس بگیرید *** ***


پروپوزال ارشد داده کاوی پروپوزال ارشد داده کاوی  
15000
تومان

پروپوزال ارشد کامپیوتر - تشخیص و مدلسازی اختلالات عصبی به کمک داده کاوی


پروپوزال کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر

عنوان:

تشخیص اختلالات روانی با داده کاوی

Recognition and Modeling Mental Illnesses Using Data Mining 

 یک فایل word شامل:

پرسش اصلی تحقیق

بیان مسئله

پیشینه تحقیق

اهداف و فرضیات تحقیق

روش کار

نحوه تجزیه و تحلیل

نوآوری تحقیق

مراجع و زمان بندی

و...

دقت شود این پروپوزال قبلاً تصویب شده است و نمیتوانید عیناً از این پروپوزال برای پایان نامه خود استفاده کنید. این فایل صرفاً آموزشی است و درنهایت میتوانید برای پروژه های مشابه از بیان مسئله و پیشینه تحقیق آن استفاده کنید.