این پروژه فقط و فقط در همین سایت موجود است و توسط برنامه نویس های ایزی سل تهیه شده است. درصورتی که سوال تخصصی از پروژه داشته باشید میتوانید تماس بگیرید *** ***


پروپوزال ارشد کامپیوتر پروپوزال ارشد کامپیوتر  
15000
تومان

پروپوزال ارشد کامپیوتر - انتخاب موثر وب سرویس برای زمانبندی در ابر


پروپوزال کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر

عنوان:

انتخاب موثر وب سرویس برای زمان بندی در ابر

Efficient Web Service Selection for Scheduling in Cloud to Improve Quality of Service

یک فایل word شامل:

پرسش اصلی تحقیق

بیان مسئله

پیشینه تحقیق

اهداف و فرضیات تحقیق

روش تحقیق

نوآوری تحقیق

مراجع و زمان بندی

دقت شود این پروپوزال قبلاً تصویب شده است و نمیتوانید عیناً از این پروپوزال برای پایان نامه خود استفاده کنید. این فایل صرفاً آموزشی است و درنهایت میتوانید برای پروژه های مشابه از بیان مسئله و پیشینه تحقیق آن استفاده کنید.