این پروژه فقط و فقط در همین سایت موجود است و توسط برنامه نویس های ایزی سل تهیه شده است. درصورتی که سوال تخصصی از پروژه داشته باشید میتوانید تماس بگیرید *** ***


رشنال رز، پروژه های مهندسی نرم افزار، پروژه های UML، پروژه های رشنال رز، پروژه های تجزیه و تحلیل، پروژه های درس مهندسی نرم افزار، پروژه رشنال رز اداره پست رشنال رز، پروژه های مهندسی نرم افزار، پروژه های UML، پروژه های رشنال رز، پروژه های تجزیه و تحلیل، پروژه های درس مهندسی نرم افزار، پروژه رشنال رز اداره پست  
10000
تومان

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل اداره پست با رشنال رز


پروژه رشنال رز اداره پست

عنوان پروژه

دارد با فرمت Word

سناریو نویسی

دارد سطح صفر و یک

نمودار DFD

این پروژه شامل نمودار های یوزکیس، همکاری، توالی، کلاس دیاگرام و نمودارهای فعالیت می باشد.

توضیحات

رشنال رز، پروژه های مهندسی نرم افزار، پروژه های UML، پروژه های رشنال رز، پروژه های تجزیه و تحلیل، پروژه های درس مهندسی نرم افزار، پروژه رشنال رز اداره پست

کلمات کلیدی