این پروژه فقط و فقط در همین سایت موجود است و توسط برنامه نویس های ایزی سل تهیه شده است. درصورتی که سوال تخصصی از پروژه داشته باشید میتوانید تماس بگیرید *** ***


رشنال رز، پروژه های مهندسی نرم افزار، پروژه های UML، پروژه های رشنال رز، پروژه های تجزیه و تحلیل، پروژه های درس مهندسی نرم افزار، پروژه رشنال رز دستگاه خود پرداز ATM رشنال رز، پروژه های مهندسی نرم افزار، پروژه های UML، پروژه های رشنال رز، پروژه های تجزیه و تحلیل، پروژه های درس مهندسی نرم افزار، پروژه رشنال رز دستگاه خود پرداز ATM  
10000
تومان

پروژه رشنال رز دستگاه خود پرداز ATM


پروژه رشنال رز دستگاه خود پرداز ATM

عنوان پروژه

دارد با فرمت Word

سناریو نویسی

دارد سطح صفر و یک

نمودار DFD

این پروژه شامل نمودار های یوزکیس، همکاری، توالی، کلاس دیاگرام و نمودارهای فعالیت می باشد.

توضیحات

رشنال رز، پروژه های مهندسی نرم افزار، پروژه های UML، پروژه های رشنال رز، پروژه های تجزیه و تحلیل، پروژه های درس مهندسی نرم افزار، پروژه رشنال رز دستگاه خود پرداز ATM

کلمات کلیدی