این پروژه فقط و فقط در همین سایت موجود است و توسط برنامه نویس های ایزی سل تهیه شده است. درصورتی که سوال تخصصی از پروژه داشته باشید میتوانید تماس بگیرید *** ***


رشنال رز- پروژه های مهندسی نرم افزار- پروژه های UML- پروژه های رشنال رز- پروژه های تجزیه و تحلیل- پروژه های درس مهندسی نرم افزار- پروژه رشنال رز سیستم رستوران  رشنال رز- پروژه های مهندسی نرم افزار- پروژه های UML- پروژه های رشنال رز- پروژه های تجزیه و تحلیل- پروژه های درس مهندسی نرم افزار- پروژه رشنال رز سیستم رستوران   
10000
تومان

پروژه رشنال رز سیستم رستوران


پروژه رشنال رز سیستم رستوران

عنوان پروژه

دارد با فرمت Word

سناریو نویسی

دارد سطح صفر و یک

نمودار DFD

این پروژه شامل نمودار های یوزکیس، همکاری، توالی، کلاس دیاگرام و نمودارهای فعالیت می باشد.

توضیحات

رشنال رز- پروژه های مهندسی نرم افزار- پروژه های UML- پروژه های رشنال رز- پروژه های تجزیه و تحلیل- پروژه های درس مهندسی نرم افزار- پروژه رشنال رز سیستم رستوران

کلمات کلیدی