این پروژه فقط و فقط در همین سایت موجود است و توسط برنامه نویس های ایزی سل تهیه شده است. درصورتی که سوال تخصصی از پروژه داشته باشید میتوانید تماس بگیرید *** ***


فصل1و2 پایان نامه ارشد کامپیوتر – شناسایی حملات فیشینگ فصل1و2 پایان نامه ارشد کامپیوتر – شناسایی حملات فیشینگ  
35000
تومان

فصل1و2 پایان نامه ارشد کامپیوتر - آموزش شبکه عصبی مصنوعی به کمک یک الگوریتم تکاملی به منظور شناسایی حملات فیشینگ


فصل1و2 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر

عنوان:

آموزش شبکه عصبی مصنوعی به کمک یک الگوریتم تکاملی به منظور شناسایی حملات فیشینگ

Artificial Neural Network Training by Weed Optimization Algorithm for Phishing Attack Detection

یک فایل word شامل:

فصل اول 

کلیات پژوهش   

1-1 مقدمه 

1-2 بیان مسئله 

1-3 ضرورت و اهمیت موضوع 

1-4 اهداف تحقیق 

1-5 مشکلات تحقیق 

1-6 ساختار پایاننامه 

فصل دوم 

ادبیات تحقیق 

2-1 مقدمه 

2-2 الگوريتم بهينه سازي علف‌هاي هرز مهاجم 

2-2-1 تعيين مقدار اوليه براي جمعيت  

2-2-2 توليد مثل 

2-2-3 پراكندگي فضايي  

2-2-4   حذف رقابتي  

2-3 هوش مصنوعی  

2-4 شبکه‌های عصبی مصنوعی  

2-4-1 کاربردهای شبکه‌های عصبی مصنوعی  

2-4-2 انواع شبکه‌های عصبی مصنوعی  

2-4-3 شبکه‌های عصبی مصنوعی چند لایه پرسپترون 

2-4-4 شبکه‌های عصبی شعاعی یا  RBF 

2-4-5 ماشین‌های بردار پشتیبان یا  SVM   

2-4-6 نگاشت‌های خود سازمانده یا  SOM   

2-4-7 یادگیرنده رقمی‌ساز بردار یا  LVQ  

2-3-8 شبکه عصبی هاپفیلد یا  Hopfield 

2-5 حملات فیشینگ   

2-5-1 فیشینگ به چه معناست  

2-5-2 فیشنگ چیست  

2-5-3 بررسی آماری حملات فیشینگ   

2-5-4 نحوه کار فیشینگ   

2-5-6 گامهای اجرای حمله فیشینگ   

2-5-7 گونه‌های مختلف حملات فیشینگ   

2-5-8 تکنیک‌هاي مورد استفاده در فیشینگ   

2-5-7 روش‌هاي تشخیص فیشینگ   

2-6 روش ارزیابی  

2-7 مطالعات اخیر در رابطه با موضوع پژوهش   

 

در صورت تمایل می توانید از فرم سفارش پروژه، درخواست خود را ثبت کنید تا در همین حوزه پایان نامه با نوآوری لازم به شما پیشنهاد شود