این پروژه فقط و فقط در همین سایت موجود است و توسط برنامه نویس های ایزی سل تهیه شده است. درصورتی که سوال تخصصی از پروژه داشته باشید میتوانید تماس بگیرید *** ***


فشرده سازی تصویر در MATLAB فشرده سازی تصویر در MATLAB  
15000
تومان

فیلم آموزشی فشرده سازی تصویر در MATLAB


ورود عملی به فشرده سازی تصویر (Image Coding)

در این فیلم آموزشی مفاهیم پایه ی واترمارکینگ تصویر (به همراه تمرین عملی در محیط  متلب) آموزش داده می­شود. این فیلم شامل مفاهیم زیر است :

     ·       تعریف مفاهیم فشرده سازی تصویر

·        فشرده سازی در تبدیل

·        تبدیل کسینوسی گسسته

·        روش های ارزیابی فشرده سازی

·        کاهش و افزایش نرخ فشرده سازی تصویر

·        معرفی توابع PSNR، MSE، SSIM (نسبت پیک به نویز، خطای میانگین مربعات و معیار شباهت ساختاری) و نحوه محاسبه آنها در متلب

در صورتی که با مفاهیم ابتدایی پردازش تصویر آشنایی ندارید می توانید از این لینک شروع کنید.