این پروژه فقط و فقط در همین سایت موجود است و توسط برنامه نویس های ایزی سل تهیه شده است. درصورتی که سوال تخصصی از پروژه داشته باشید میتوانید تماس بگیرید *** ***


fis، سیستم فازی ممدانی fis، سیستم فازی ممدانی  
5000
تومان

سیستم استنتاج فازی ممدانی برای تصمیم گیری درمورد پذیرش دانشجو در MATLAB


سیستم استنتاج فازی ممدانی برای تصمیم گیری درمورد پذیرش دانشجو در MATLAB

در این سیستم چهار متغیر ورودی و یک متغیر خروجی وجود دارد. چهار متغیر ورودی شامل معدل لیسانس، معدل کارشناسی ارشد، تعداد مقالات و نمره ی پایان نامه است. متغیر خروجی نیز تصمیم گیری در رابطه با پذیرش دانشجو در دوره ی دکتری است. 

سیستم استنتاج فازی (Fuzzy inference system یا FIS) به کمک 9 قانون شرطی بر اساس مقدار متغیرهای ورودی، خروجی را پیش بینی میکند. برای هر ورودی سه تابع عضویت (membership function) از نوع گاوسی (gaussian) در نظر گرفته شده است و برای خروجی نیز دو تابع عضویت در نظر گرفته شده. 

حجم فایل: 1 کیلوبایت