این پروژه فقط و فقط در همین سایت موجود است و توسط برنامه نویس های ایزی سل تهیه شده است. درصورتی که سوال تخصصی از پروژه داشته باشید میتوانید تماس بگیرید *** ***


Mamdani Fuzzy system for bank loan Mamdani Fuzzy system for bank loan  
5000
تومان

پروژه سیستم فازی ممدانی در متلب برای تصمیم گیری در اعطای وام


پروژه سیستم فازی ممدانی در متلب برای تصمیم گیری در اعطای وام

 

در این پروژه یک سیستم استنتاج فازی برای تصمیم گیری در رابطه با اینکه به یک شخص وام بانکی داده شود یا خیر طراحی شده است:

در این سیستم که در MATLAB پیاده سازی شده، بر اساس متغیرهای ورودی، سطح درآمد، میزان دارایی و... متقاضی تصمیم گیری میشود که آیا به شخص وام داده شود یا خیر؟

حجم فایل: 1 کیلوبایت